O NAS
W dniu 26 października 2004 r., w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska. Podstawowym celem, dla którego powstało stowarzyszenie, jest odnowa zabytkowych zespołów kościołów: farnego p.w. Znalezienia Krzyża Św. i Św. Andrzeja Apostoła oraz szpitalnego p.w. Św. Anny.


Po zakończeniu w 2011 roku projektu: "Konserwacja i remont Fary w Końskowoli - zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego", a roku 2013 z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dziedzictwo Kulturowe - Ochrona Zabytków", "Remont dachu i elewacji, wraz z izolacją poziomą fundamentów kościoła św. Anny w Końskowoli" gromadziliśmy środki i siły na realizację kolejnych założeń. Trwały prace konserwatorskie i badawcze zebranego materiału archeologicznego w kryptach kościoła farnego, które w niedalekiej przyszłości miały zostać opracowane i wydane w kolejnej publikacji. Pojawiły się nowe informacje, sugerujące istnienie gródka stożkowatego w Opoce. Z inicjatywy naszego stowarzyszenia rozpoczęły się prace konserwatorskie dwu najbardziej zniszczonych obrazów w zbiorach parafii. Konserwacja obrazów Matki Boskiej Śnieżnej i Przemienienie Pańskie wraz z feretronem, został zrealizowana w projekcie z Fundacją PZU, która była naszym Partnerem. Drugim obrazem wymagającym natychmiastowej pomocy była Matka Boska Czytająca – Zwiastowanie. Oba malowidła w trakcie prac konserwatorskich okazały się starsze, niż sugerował opis karty zabytku. Powstały w prawdopodobnie w pierwszym ćwierćwieczu XVII wieku, pochodzą z pracowni twórców o bardzo dobrym warsztacie. Niestety nie znamy ani nazwisk malarzy, ani kraju ich pochodzenia, nie jesteśmy też w stanie ustalić, kiedy trafiły do końskowolskiej świątyni.

W roku 2020 sfinansowaliśmy nieinwazyjne badanie georadarem okolicy domniemanego gródka stożkowatego w Opoce, które potwierdziło rolę tego miejsca w powstawaniu Końskowoli i zachęciło nas do rozpoczęcia badań wykopaliskowych w 2021 roku. (więcej – Archeologia / gródek stożkowaty w Opoce)

Dzięki wsparciu Gminy Końskowola możliwe było wydanie publikacji "W źródłach utrwalone – krypty w Końskowoli”, podsumowującej wieloletnią pracę badawczą nad materiałem archeologicznym pochodzący z krypt kościoła farnego. ( więcej "Promocja książki”)

Barbara Stefanek-Nowacka
Prezes Zarządu TODK "Fara Końskowolska"


Osiągnięcie tak określonego celu nie jest możliwe bez przybliżenia dziejów tych świątyń... czytaj więcej


Statut TODK "FARA KOŃSKOWOLSKA" - pobierz plik


Członkowie Honorowi TODK "Fara Końskowolska"

dr Adam Soćko - Dyrektor Naukowy Muzeum Narodowego w Poznaniu
ks. dr Tadeusz Pajurek - Prałat honorowy Ojca Świętego, kanonik gremialny Kapituły Lubelskiej, Dyrektor Ekonomiczny Archidiecezji Lubelskiej
o. Mieczysław Polak - Podprzeor klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze
dr hab. Anna Drążkowska - Pracownik naukowy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu
dr Małgorzata Grupa - Pracownik naukowy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu

Skład Zarządu:

Barbara Stefanek-Nowacka - Prezes
ks. Konrad Piłat - Wiceprezes
Maria Rokita - Skarbnik
Barbara Domańska-Urlich - Członek
Jerzy Owczarz - Członek
Ludwik Sykut - Członek
Jerzy Wnuk - Członek

Komisja Rewizyjna:

Wojciech Pikuła - Przewodniczący
Magdalena Kusiak - Członek
Przemysław Pytlak - CzłonekZostań członkiem "Fary Końskowolskiej"!


Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do "Fary" zapraszamy do wypełnienia ankiety. Aby zostać członkiem stowarzyszenia, należy przesłać ankietę na adres Fary lub przynieść osobiście do nowego Domu Parafialnego (ul. Kurowska 2)

logo

DEKLARACJA

PRZELEW
Druk wpłaty darowizny na rzecz "Fary Końskowolskiej"
Dla osób i instytucji, które potrzebują potwierdzenia wpłat na rzecz stowarzyszenia, publikujemy stosowny druk.