Tajemnice archiwum parafialnego w Końskowoli. Od Konińskich do Piramowicza i Zabłockiego

540 lat Młynek. 1469-2009
6 kwietnia 2021
Kościół Św. Anny w Końskowoli
6 kwietnia 2021

60 stron formatu A4, papier kredowy

Nowa publikacja:

“Tajemnice archiwum parafialnego w Końskowoli. Od Konińskich do Piramowicza i Zabłockiego”.

W dniu 7 czerwca 2008 r., w kościele farnym w Końskowoli, o godzinie 12.00, odbyła się prezentacja nowej publikacji TODK “Fara Końskowolska”.

?

Wydawnictwo to objęło najcenniejsze dokumenty znajdujące się w zbiorach archiwum Parafii p.w. Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli. Celem publikacji jest przedstawienie kilkudziesięciu postaci życia politycznego, społecznego i kulturalnego I Rzeczypospolitej, związanych z naszym regionem.

Publikacja obejmuje ok. 70 dokumentów, powstałych między 1461 a 1821 rokiem, przechowywanych w archiwum parafialnym .

Wśród zaprezentowanych znalazły się m.in. list Andrzeja Tęczyńskiego kasztelana wiślickiego z 1600 r. z pieczęcią hrabiów Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, akt ustanowienia przez Zofię z Tęczyńskich Daniłłowiczową Bractwa św. Anioła Stróża, akt ustanowienia przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego prebendy książąt Lubomirskich, listy z pieczęciami: Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, Izabeli księżnej Czartoryskiej, Grzegorza Piramowicza, Franciszka Zabłockiego, Kajetana Koźmiana.

Poniżej – przykładowa strona naszego wydawnictwa

?

W wydawnictwie tym przedstawione zostały również dokumenty władz miejskich Końskowoli z XVII i XVIII w. oraz zdjęcia wybranych ksiąg z biblioteki parafialnej.

?

? Pobierz prezentację stron opublikowanych w wydawnictwie

cz. 1 (15 zdjęć), PDF

cz. 2 (15 zdjęć), PDF 

Pobierz prezentację dokumentów i inskrypcji, które nie zostały opublikowane w wydawnictwie, przedstawionych 7 czerwca 2008 r. w kościele farnym w Końskowoli, PDF 

W toku kwerendy archiwalnej dokonaliśmy wstępnej oceny liczby dokumentów zaginionych. Punktem wyjścia dla tej oceny był dokładny spis dokumentów, przechowywanych w archiwum parafialnym w 1801 r.

Spośród najcenniejszych, od tamtego czasu zaginęły m.in.:

1. Oryginał orzeczenia arbitrów w sporze o dziesięciny z Osin z 1461 r.,

2. Akt fundacji parafii farnej z 1545 r.,

3. Przywilej Andrzeja i Gabriela Tęczyńskich nadający dom, pole i ogród w Końskowoli swojemu krawcowi Szczęsnemu Trzaskowskiemu z 1593 r.,

4. Akt fundacji kościoła szpitalnego św. Anny z 1613 r.,

5. Przywilej Jana Tęczyńskiego wojewody krakowskiego nadający parafii nieruchomość przeznaczoną na dom organisty i wieczyście zwalniający ją z powinności wobec właścicieli miasta z 1632 r.,

6. Nadanie przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego mieszczaninowi Prokopowi Rudniczkowi placu na ulicy Puławskiej z 1672 r.,

7. Przywilej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego dla kościoła parafialnego, określający powinności mieszkańców parafii z 1690 r.,

8. List Elżbiety Sieniawskiej do administratora Zakiewicza w sprawie obowiązku dostarczania określonej liczby produktów na potrzeby szpitala ubogich z 1720 r.,

9. List Adama księcia Czartoryskiego nakazujący mieszkańcom klucza oddawanie dziesięcin parafii Końskowola z 1784 r.,

10. Ustanowienie przez Adama Czartoryskiego obowiązku odprawiania mszy za zmarłych rodziców z 1784 r.

Poniżej przedstawiamy kilka dokumentów, które zostały objęte treścią wydawnictwa:

Rękopis z XV w.

?

Ilustracja Biblii pochodzącej z XVI w.

?

Ustanowienie Bractwa Św. Anioła Stróża w Końskowoli na prośbę Zofii z Tęczyńskich Daniłłowiczowej (1644)

?

Ustanowienie Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP w Końskowoli (1693 r.)

?

Rekonstrukcja pieczęci Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej

?

List Elżbiety Sieniawskiej do prepozyta końskowolskiego, kanonika Andrzeja Tucci

?

Pieczęć Grzegorza Piramowicza

?

 Dokument z podpisem i pieczęcią Franciszka Zabłockiego. Obok pieczęć Miasta Końskowola.

?

List Izabeli Czartoryskiej do administratora klucza końskowolskiego.

?

Niestety, nie udało nam się zamieścić w publikowanym wydawnictwie wielu wartościowych dokumentów, w tym między innymi przedstawionych poniżej:

Kopia fundacji parafii z 1545 r.

?

Wypis z Liber Beneficiorum, wskazujący stan posiadania miejscowości należących do parafii Końskowola w latach 1470-1480. Wypis pochodzi z Inwentarza Apparatów ks. Lisowicza (1629 r.)

??

Nadanie na rzecz szpitala przy kościele św. Anny z 1629 r.

?

Testament kanonika Szymona Kaucza, proboszcza końskowolskiego z 1666 r.

?

Rachunek remontu szpitala przy kościele św. Anny z 1790 r.

?

Zestawienie praw majątkowych prebendy Suchodolskich przy kościele farnym w Końskowoli, podpisane przez Franciszka Zabłockiego


Darowizna nieruchomości na rzecz parafii z 1814 r., 1 strona

?

Informacja o śmierci Franciszka Zabłockiego, wrzesień 1821 r.

?

Księga zmarłych parafii końskowola (od 1718)

?

Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani otrzymaniem tych lub innych zdjęć na potrzeby badań lub publikacji, prosimy o kontakt na adres e-mail: list@konskowola.eu

Komentarze są wyłączone.