,,Czytająca” nabiera blasku
6 maja 2021
Zakończenie badań w Opoce
22 marca 2022

W dniu 12 grudnia 2021 roku w Ratuszu odbyła się promocja książki pt. ,, W źródłach utrwalone ? krypty w Końskowoli?, najnowszego wydawnictwa Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego ,, Fara Końskowolska?. Współorganizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli.
W 2009 roku ks. Piotr Trela wspierany przez prezesa Fary Końskowolskiej p. Przemysława Pytlaka rozpoczął remont kościoła parafialnego, który w 2011 roku zakończył ks. Bp. Adam Bab. W czasie realizacji projektu zostały otworzone i zbadane krypty znajdujące się pod kościołem, a znalezionymi fragmentami tkanin, przedmiotami i dewocjonaliami zaopiekowała się pani prof. Małgorzata Grupa. Zebrany materiał archeologiczny trafił do konserwacji. W trakcie prowadzonych prac pojawiało się coraz więcej pytań. Znalezione w dostępnych źródłach zarówno tych parafialnych jak i zewnętrznych odpowiedzi znalazły się w naszej najnowszej publikacji.
Autorzy ? profesorowie, doktoranci i studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ? rysują przed nami świat zatrzymany w czasie, przedstawiają zwyczaje ówczesnych mieszkańców, dzieje kościoła i osób z nim związanych – proboszczów, wikariuszy, darczyńców, ukazują historię Końskowoli oraz ówczesną modę na tle wydarzeń w Polsce i Europie. Rzucają nowe światło na wydawałoby się znane i oczywiste fakty z naszych dziejów, poszerzają wiedzę o dawnej Końskowoli, wszystko dzięki analizie tego, co w źródłach utrwalone…
To ważne dla ,,Fary? i naszej społeczności wydarzenie zaszczycili między innymi ks. Bp. Adam Bab, ks. Kanonik Piotr Trela ? końskowolscy proboszczowie , Wójt Gminy Końskowola p. Stanisław Gołębiowski, p. Janusz Wawerski Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego oraz inni znamienici goście.
W niedzielę byli z nami także autorzy książki. Pan Mikołaj Dobek student wydziału archeologii UMK, Pan dr Filip Nalaskowski socjolog i archeolog, Pan Profesor Tomasz Kozłowski, antropolog, człowiek, przed którym księżna Zofia Lubomirska odsłoniła swoje sekrety i Pani Profesor Małgorzata Grupa, koordynująca cały projekt, archeolog, specjalista od konserwacji, przed którą tkaniny nie mają tajemnic.
Profesorowie Kozłowski i Grupa w krótkich wystąpieniach opowiedzieli o swojej pracy nad książką, a na zakończenie mogliśmy podziwiać rekonstrukcje strojów z różnych epok, o których z pasją opowiedziała pani profesor.Wydarzeniu towarzyszyła wystawa strojów grobowych, obejmująca eksponaty pochodzące zarówno z końskowolskich krypt, jak i zbiorów Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. Wystawę można oglądać do połowy stycznia.
Dziękuję Państwu Agacie i Krzysztofowi Pajurkom oraz pracownikom GOK za pomoc w organizacji wystawy i wydarzenia, a Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego za owoce.
Dziękuję naszym darczyńcom, bez których książka nie zostałaby wydana: Gminie Końskowola, Lubelskiemu Bankowi Spółdzielczemu, Drukarni Elko, Panu Lucjanowi Kurowskiemu ? Szkółki Kurowscy oraz Pani Jolancie Dębskiej i Panu Tomaszowi Dębskiemu.

 

 

Komentarze są wyłączone.