PROJEKT ODNOWY FARY

KONSERWACJA I REMONT FARY W KOŃSKOWOLI
- ZABYTKU O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA HISTORII
REGIONU LUBELSKIEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2007-2013

Witamy na stronie informacyjnej projektu "Konserwacja i remont Fary w Końskowoli - zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego", realizowanego w partnerstwie Parafii Rzymskokatolickiej w Końskowoli i stowarzyszenia TODK "Fara Końskowolska". W toku realizacji projektu serwis ten zostanie uzupełniony m.in. o serwis fotograficzny oraz materiały dotyczące prowadzonych prac.

Aktualności i archiwum informacji dotyczących projektu

28 sierpnia 2010

Odnalezienie kolejnej krypty oraz drewnianego progu - elementu wystroju kaplicy Lubomirskich (południowej)

Czytaj więcej

24 sierpnia 2010

W czasie prac wewnątrz nawy odkryto fragment muru - być może z XV wieku oraz grobowiec wykonany z płyt piaskowca.

Czytaj więcej

08 sierpnia 2010

Trwają intensywne prace wewnątrz kościoła - oprócz wymiany posadzki prowadzone są prace zmierzające do określenia stanu fundamentów świątyni

Czytaj więcej

W czasie prac w nawie świątyni odnaleziono średniowieczne denary srebrne

Czytaj więcej

29 lipca 2010

Odbyła się pierwsza narada koordynacyjna projektu pod przewodnictwem ks. proboszcza dra Adama Baba. Na naradzie omawiano m.in. harmonogram prac w związku z zakończeniem odtwarzania sklepienia krypty północnej.

22 lipca 2010 r.

Aktualności dotyczące projektu - fotografie krypty północnej oraz prac nad elewacją zewnętrzną

Czytaj więcej

13 lipca 2010 r.

W dniu 13 lipca, akceptując nasz wniosek o płatność, Bank Gospodarstwa Krajowego przelał na rachunek projektu odnowy kościoła farnego w Końskowoli pierwszą płatność zaliczkową. Środki te, uzupełnione kredytem, tego samego dnia zostały przelane na rachunki wykonawców. Ksiądz kanonik Piotr Trela, wraz z uprawnionym pracownikiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dokonał odbioru prac związanych z renowacją ołtarzy bocznych z kościoła parafialnego. Ołtarze te pozostają czasowo w pracowni firmy AC Konserwacja w Krakowie. Zakończyły się prace związane z zabezpieczeniem krypty północnej. Otwiera to możliwość rozpoczęcia dalszych prac wewnątrz świątyni.

28 czerwiec 2010 r.

Wydana została ulotka promująca dotychczasowy przebieg prac nad projektem

Zobacz ulotkę

05 czerwiec 2010 r.

Podsumowanie odkryć dokonanych w trakcie projektu w maju 2010 r.

Czytaj więcej

07 maja 2010 r.

Przedstawiamy informacje o kolejnych odkryciach, dokonanych w trakcie realizacji projektu odnowy Fary.

06 maja 2010 r.

Przedstawiamy aktualności dotyczące pierwszych dni prac w ramach projektu.

27 kwietnia 2010 r.

Zakończył się proces negocjacji oraz proces wyłonienia wykonawców prac objętych projektem "Konserwacja i remont Fary w Końskowoli".

Podmiotem odpowiedzialnym za szeroko rozumiane prace budowlane będzie Zakład Remonotowo-Budowlany ROZPĘD Bogdan Rozpędowski. Przedsiębiorstwo to posiada bogate doświadczenie w pracach renowacyjnych budynków zabytkowych, w tym kościoła Matki Bożej Łaskawej o. Jezuitów w Warszawie czy Fary i kościoła św. Anny w Kazimierzu Dolnym.

Renowację ołtarzy i pomnika Vanitas prowadzić będzie AC Konserwacja Sp.J. z Krakowa. Przedsiębiorstwo to realizowało prace w tak znanych obiektach jak Zamek Królewski na Wawelu, Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, Mauzoleum Piastów Śląskich w Krzeszowie czy Archikatedra Lubelska.

Funkcje Menadżera Projektu, odpowiedzialnego za realizację projektu zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz prawa polskiego i unijnego pełnić będzie radca prawny Paweł Wojnowski z Lublina.

Nadzór archeologiczny prowadzić będzie Pan Rafał Niedźwiadek, którego przedsiębiorstwo Archee prowadziło m.in. prace w Archikatedrze Lubelskiej i Teatrze Starym w Lublinie.

Procedura wyboru dostawcy sprzętu niezbędnego do organizacji ekspozycji muzealnej w kryptach oraz firmy poligraficznej/drukarni, w której wydrukowany zostanie album prezentujący przebieg i wyniku projektu, zostanie przeprowadzona w późniejszym czasie.

14 kwietnia 2010 r.

Ogłoszenie o negocjacjach zmierzających do wyłonienia wykonawcy prac związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2010: Menadżer Projektu.

Czytaj więcej
Ogłoszenie w pliku PDF

Komunikat o zamknięciu procedury wyboru Menadżera Projektu oraz o planowanym ogłoszeniu otwarcia procedury

Czytaj więcej

08 kwietnia 2010 r.

Ogłoszenie o negocjacjach zmierzających do wyłonienia wykonawcy prac związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2010: Inspektor nadzoru

Czytaj więcej

06 kwietnia 2010 r.

Ogłoszenie o negocjacjach zmierzających do wyłonienia wykonawcy prac związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2010: Menadżer Projektu.

Czytaj więcej

30 marca 2010 r.

Ogłoszenie o negocjacjach zmierzających do wyłonienia wykonawcy prac związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2010: Prace konserwatorskie wyposażenia ruchomego, renowacja rzeźby Vanitas.

Ogłoszenie w pliku PDF

26 marca 2010 r.

Ogłoszenie o negocjacjach zmierzających do wyłonienia wykonawcy prac związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Uwaga - ze względu na wątpliwości interpretacyjne dotyczące warunków brzegowych (warunek obrotu), uchyla się ogłoszenie z dnia 25 marca 2010 r.

Ogłoszenie w wersji PDF

05 marca 2010 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie. W dniu dzisiejszym ksiądz kanonik Piotr Trela podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Konserwacja i remont Fary w Końskowoli - zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego", realizowanego wspólnie przez Parafię w Końskowoli oraz TODK "Fara Końskowolska". Podpis pod umową złożony został piórem Prezesa "Fary Końskowolskiej", szykowanym na ten dzień od wielu miesięcy :) Mamy nadzieję, że tym samym piórem za dwa lata możliwe będzie podpisanie protokołu kończącego projekt. Podpisanie umowy otwiera możliwość rozpoczęcia realizacji projektu, obejmującego m.in. konserwację zabytków ruchomych zachowanych w świątyni czy udostępnienie krypt zwiedzającym.


17 grudnia 2009 r.

Parafia w Końskowoli złożyła w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie projektu "Konserwacja i remont Fary w Końskowoli - zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiemu". Zgodnie z ustawą o finansach publicznych umowa o dofinansowanie określa zasady realizacji projektu oraz wypłaty dofinansowania.

21 września 2009 r.

W dniu 21 września 2009 r. projekt "Konserwacja i remont Fary w Końskowoli - zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiemu" został oficjalnie wyłoniony do dofinansowania.

List Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Pana Bogdana Kawałko, informujący o wyłonieniu projektu do dofinansowania.


11-12 września 2009 r.

Szanowni Państwo,

z olbrzymią radością pragnę poinformować, że wniosek na renowację kościoła farnego w Końskowoli, złożony w ramach RPO WL na lata 2007-2013 w konkursie nr 11/RPOWL/7.1/2009 przez Parafię w Końskowoli w partnerstwie z TODK "Fara Końskowolska" dostał w wyniku oceny merytorycznej 100% punktów możliwych do uzyskania.

Oprócz wniosku Parafii w Końskowoli i TODK "Fara Końskowolska", tylko wniosek klasztoru Dominikanów w Lublinie uzyskał na tym etapie 100% punktów. W związku z tym wyprzedziliśmy projekty: Parafii Katedralnej w Zamościu, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Gminy Kazimierz Dolny (projekt renowacji zamku) oraz Parafii w Kraśniku.

Po ocenie strategicznej - badającej m.in. komplementarność z innymi projektami realizowanymi w danej miejscowości ze środków RPO WL - nasz wniosek uzyskał łącznie 90 pkt. na 100 możliwych. Wyprzedziły nas wnioski Dominikanów z Lublina oraz Parafii Katedralnej w Zamościu: obydwa te miasta były już beneficjentami Programu.

Na liście rankingowej nie znalazł się projekt IUNG w Puławach - wniosek na renowację budynków w Parku Czartoryskich oraz wybranych sal w Pałacu nie uzyskał wymaganej liczby 61 pkt.

Zgodnie z systemem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, listę wniosków wyłonionych do dofinansowania, sporządzoną na podstawie listy rankingowej, przyjmie w drodze uchwały Zarząd Województwa Lubelskiego.

Jednak już w poniedziałek 14 września na stronie www.konskowola.eu uruchomiony zostanie serwis informacyjny, poświęcony projektowi Parafii i TODK "Fara Końskowolska".

Wartość dofinansowania ze środków unijnych, jakie zostanie przeznaczone na odnowę naszego kościoła wynosi ok. 4,5 miliona złotych.

do pobrania: lista wniosków ocenionych merytorycznie

do pobrania: lista rankingowa wniosków w ramach konkursu 11/RPOWL/7.1/2009.

Inne informacje dotyczące konkursu na stronie: www.rpo.lubelskie.pl

Przemysław Pytlak Prezes Zarządu TODK "Fara Końskowolska"

01 lipca 2009 r.

Nowy wniosek o dotację na renowację końskowolskiej Fary

w dniu 01 lipca 2009 r. parafia p.w. Znalezienia Krzyża Św. i Św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Konserwacja i remont Fary w Końskowoli - zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego".

Wniosek złożony został w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w kategorii "ochrona dziedzictwa kulturowego - projekty regionalne", konkurs nr 11/RPOWL/7.1/2009.

Całkowita wartość wniosku to ponad 6,5 miliona złotych, zaś wnioskowana wartość dotacji to ok. 4,5 miliona złotych.

W świetle założeń, Projekt będzie realizowany przez Parafię w partnerstwie z TODK "Fara Końskowolska". Do projektu wniesiemy wkład finansowy (m.in. środki z darowizn z tytułu 1% podatku oraz organizacyjny (m.in. zobowiązanie do przygotowania materiałów do portalu internetowego oraz wydania albumów promocyjnych).

Projekt przewiduje kompleksowy remont świątyni, renowację ołtarzy oraz wybranych zabytków (m.in. XVI wiecznej tablicy herbowej hrabiów Tęczyńskich), jak również udostępnienie zwiedzającym krypt, zlokalizowanych pod kościołem.

Niestety, po raz kolejny środki przeznaczone na konkurs nie wystarczą dla wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.

Parafia w Końskowoli rywalizuje o dofinansowanie m.in. z klasztorem Dominikanów w Lublinie, Muzeum Lubelskim w Lublinie, klasztorem Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym, Gminą Kazimierz Dolny, Parafią Katedralną w Zamościu oraz IUNG w Puławach (projekt rewaloryzacji Parku Czartoryskich).

Alokacja na konkurs to 46,14 mln złotych, a wartość złożonych wniosków wynosi 54,52 mln złotych.

Media o projekcie

Media o projekcie

KONSERWACJA I REMONT FARY W KOŃSKOWOLI
- ZABYTKU O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA HISTORII
REGIONU LUBELSKIEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
RPO WL NA LATA 2007-2013
EFRRM.Kolesiewicz "Popłyną miliony na renowację kościoła w Końskowoli", Dziennik Wschodni, 15.09.2009 (plik .mht, 357 kb)


Pobierz wykaz OPP, które otrzymały darowizny z tytułu 1%


Ogłoszenia o wyborze wykonawców

Ogłoszenia o wyborze wykonawców

KONSERWACJA I REMONT FARY W KOŃSKOWOLI
- ZABYTKU O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA HISTORII
REGIONU LUBELSKIEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
NA LATA 2007-2013OGŁOSZENIA O WYBORZE WYKONAWCÓW PRAC

Zapytanie o cenę druku ulotek promocyjnych

Ogłoszenie o negocjacjach zmierzających do wyłonienia Menadżera Projektu - nowe postępowanie, ogłoszone 14 kwietnia 2010 r.

Komunikat z dnia 14 kwietnia 2010 r. o zamknięciu procedury wyboru Menadżera Projektu

Ogłoszenie o negocjacjach zmierzających do wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich

Ogłoszenie o negocjacjach zmierzających do wyłonienia wykonawcy prac