wykopaliska Opoka

22 marca 2022

Zakończenie badań w Opoce

Latem 2021 roku TODK ,,Fara Końskowolska” wraz z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, przy wsparciu finansowym Gminy Końskowola prowadziła badania archeologiczne przy domniemanym gródku stożkowatym w […]