Konserwacja i remont Fary w Końskowoli – zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego
6 kwietnia 2021
Walne Zebranie
9 kwietnia 2021

Po sierpniowej sesji Rady Gminy Końskowola, na której jednogłośnie podjęto uchwałę o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie odzyskania praw miejskich przez Końskowolę, można było sądzić, że jesteśmy na dobrej drodze, by 490 rocznicę nadania praw miejskich świętować odzyskując je.
Na dzisiejszej sesji Rada Gminy usunęła z porządku obrad punkt pozwalający na kontynuację tej procedury, czyli wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Końskowola.
Inicjatywa ta ma szerokie poparcie społeczne, wyrażone zarówno frekwencją mieszkańców naszej gminy, którzy wzięli udział w konsultacjach (35%) , jak i odsetkiem głosów za (80%). W popularyzację tej idei zaangażowało się wiele osób i organizacji. Mamy nadzieję, że Radni, będący reprezentantami naszej społeczności uwzględnią tak mocno wyrażoną wolę mieszkańców Gminy Końskowola, uszanują włożony czas oraz pracę wolontariuszy i podejmą decyzję, by do 31 marca 2021 roku wniosek o nadanie praw miejskich Końskowoli został złożony i będziemy mogli w przyszłym roku świętować nie tylko powstanie miasta Końskowola przed 490 laty, ale także w 2022 roku.

Poniżej prezentujemy pieczęć miejską i podpisy ówczesnych włodarzy Miasta Końskowoli

Komentarze są wyłączone.